STRATEGINIO VALDYMO KATEDRA
Brigita Žuromskaitė
Feb 4

 

 

Apie mane

Nuo 1998 m. iki 2003 m. dalyvavau prof. M. Górno istorinės demografijos seminaruose (Vroclavo Universitetas). Priklausiau darbo grupei, kuri tyrinėjo didikų šeimas (gimstamumas, mirtingumas, kartos).

Daktarinėje disertacijoje, magistrinio darbo tema buvo susiaurinta, tyriau tik mirtingumo problematiką (XVI a. pab. – XVIII a. pradžioje). Taip pat buvo palaipsniui pereita nuo istorinės demografijos prie mentaliteto bei visuomenės istorijos. Gana daug dėmesio skyriau kelionių edukacinei funkcijai.

Doktorantūroje dalyvavau kompleksinėse etnografinėse ekspedicijose po Lietuvą. Tuomet pradėjau domėtis kultūrinio turizmo galimybėmis Lietuvoje. Žinios buvo pagilintos mokslinėse stažuotėse.

Nuo 2006 m. pradėjau dirbti Mykolo Romerio universitete. Pagrindinė mano mokslinių tyrimų kryptis – kultūrinis turizmas.

Taip pat dalyvauju Nacionalinės kelionės vadovų asociacijos edukaciniuose projektuose (kaip kelionių vadovė).

 

 

 

 

 

 

Kultūrinio turizmo studentų dėmesiui

Metodinėjė medžiagoje rasite renginio analizės planą.